Gra na giełdzie – PORADNIK. Jak zacząć grać na giełdzie bez wychodzenia z domu?

Giełda papierów wartościowych jest rynkiem pieniężnym, gdzie mają miejsce transakcje kupna i sprzedaży. W Polsce rynek ten znajduje się w Warszawie. Transakcje dotyczą udziałów, akcji, obligacji oraz dewiz i złota. Obrót ma postać niematerialną, co oznacza, że papiery wartościowe są przechowywane w postaci zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Gra na giełdzie – podstawy. Czym jest i jak działa giełda? O czym pamiętać?

Na giełdzie cały czas odbywają się transakcje, przekazywane przez jej członków – tzw. zlecenia maklerskie. Cena każdego z nich jest uznawana za maksymalną, czyli taką, za jaką można nabyć papiery wartościowe. W przypadku sprzedaży jest to cena minimalna, za jaką można zbyć te papiery.

 

 

W przypadku wirtualnej gry na giełdzie mamy do czynienia z internetowymi symulatorami. Jest to możliwość do nauki gry na giełdzie przed spróbowaniem swoich sił w którymś z domów maklerskich. Grając wirtualnie odnosimy zyski lub ponosimy straty, które, w tym przypadku, nie są tak dotkliwe, jak strata “realnych” pieniędzy. Jest to, więc dobra okazja do nauki gry na giełdzie, co może później zaowocować sukcesem w inwestycjach na prawdziwym rynku. Warto, przy tym pamiętać, że gra na giełdzie on-line i narzędzia, jakie są do niej stosowane, są znacznie uproszczone i nie oddają w całości sposobu inwestowania i odnalezienia się na rynku.

 

Aby zacząć grać na giełdzie wystarczy już niewielki kapitał początkowy, który należy przeznaczyć na zakup jednostek funduszy akcji lub funduszy indeksowych. Aby inwestowanie było opłacalne należy wziąć pod uwagę czynnik, jakim są prowizje maklerskie. Przy krótkoterminowych inwestycjach czasami okazuje się to znaczną kwotą, zwłaszcza, gdy kurs nie idzie w górę i nie osiąga się dochodów. Dlatego specjaliści wskazują, że najlepiej zainwestować w jedna spółkę tyle, by nie zapłacić minimalnej prowizji. To pozwoli uniknąć strat.

 

Różne biura maklerskie mają różne taryfy opłat i nie w każdym z nich minimalna kwota inwestycyjna jest taka sama. Warto zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem inwestowania. Warto też przyjąć pewien próg finansowy, na wypadek straty na zakupionych aukcjach. Dlatego najlepiej doliczyć do kwoty minimalnej pewien margines na ewentualne straty. Aby to ułatwić można np. przyjąć, że, w najgorszej sytuacji, akcje zostaną sprzedane na “stop lossie”.

 

 

→ Gra na giełdzie – forum, opinie, zarobki. Czy opłaca się grać na giełdzie on-line?

Obecnie, kiedy zyski z lokat bankowych nie są na takim poziomie jak kilka lub kilkanaście lat temu, wiele osób zastanawia się nad inwestowaniem pieniędzy na giełdzie.
Handel na giełdzie nie jest łatwym sposobem na pomnożenie swoich oszczędności. Ale, z drugiej strony, w taki sposób można zarobić duże pieniądze, co dla wielu osób jest największym atutem, jaki daje giełda. Opinie są podzielone. Osoby, które od niedawna inwestują na giełdzie i nie lubią ryzyka mogą bać się strat. Jest to podejście, które może niekorzystnie wpłynąć na inwestycję. Aby osiągać zyski trzeba być zdecydowanym i podejmować szybkie i trafne decyzje. Kolejną kwestią jest wiązanie strat na giełdzie z codziennymi wydatkami, co zwiększa obawy, co do ryzyka. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest zmniejszenie kapitału inwestowanego na giełdzie. Jeśli nie okaże się to skuteczne – wówczas lepsza opcją może być inwestowanie pieniędzy na lokacie bankowej albo zakup obligacji skarbowych.

 

→ Gra na giełdzie a Urząd Skarbowy. O czym warto pamiętać przy rozliczeniu?

Rozliczenie roczne musi uwzględniać środki, które zostały zarobione w ramach gry na giełdzie papierów wartościowych i innych. Wiąże się to z faktem, że każdy krok, jaki podejmujemy na giełdzie, powinien znaleźć się w zeznaniu rocznym. Nie ma przy tym znaczenia, czy osiągamy dochody, czy ponosimy straty (każda z tych sytuacji dotyczy graczy i musi być wykazana w deklaracji rozliczenia podatkowego).
Obecnie kwestie rozliczania się z Urzędem Skarbowym są prostsze niż jeszcze jakiś czas temu. Nie trzeba osobiście iść do urzędu po druki i formularze. Wszelkie czynności możemy wykonać za pośrednictwem Internetu. W trakcie rozliczania swojego pitu on-line należy nanieść informację o grze na giełdzie, pamiętając, że dochody, jakie osiągamy z tego tytułu są objęte stawką podatkową w wysokości 19%.

Osoby, które, oprócz gry na giełdzie, osiągają dochody z innych tytułów (I są one również zaznaczane w zeznaniu podatkowym) muszą pamiętać, by nie łączyć ich z zyskami, jakie zostały osiągnięte w ramach gry na giełdzie. Dotyczy to przede wszystkim zysków z lokat bankowych i zysków, osiąganych w efekcie sprzedania jednostek funduszy inwestycyjnych.

Inwestując na giełdzie należy pamiętać, że nie wszystkie instrumenty giełdowe są objęte obowiązkowym podatkiem. Niektóre akcje są z niego zwolnione i wówczas nie ma konieczności uwzględniania ich w rozliczeniach rocznych. Dotyczy to akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. i obligacji, wyemitowanych przez Skarb Państwa i kupionych przed 1 stycznia 2003 r.

 

 

Gra na giełdzie obecnie cieszy się coraz większa popularnością. W związku ze spadającymi dochodami z inwestowania na lokatach, gra na giełdzie staje się dochodowym zajęciem – choć w praktyce nie dla każdego. Okazuje się, bowiem, że zanim zainwestujemy w nią spore ilości pieniędzy, warto zapoznać się z zasadami gry, np. dzięki grze on-line. Pozwoli to na uzyskanie doświadczenia i wiedzy. Warto też zadbać o inne kwestie, związane z grą na giełdzie, w tym m.in. rozliczenie dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym.