Tłumaczenie tekstów

Praca jako tłumacz. Jak zarabiać na tłumaczeniach tekstów online? O czym pamiętać?

 

Poziom trudności: Średnie
Czas: Uzależniony od zaangażowania
Możliwości zarobku: Uzależnione od umiejętności i doświadczenia

 

 

→ Tłumaczenie tekstów online. Praca w tłumaczeniach. Jak znaleźć dobrą pracę w zawodzie tłumacza?

 

Tłumaczenia internetowe to praca, która wymaga bardzo dobrej lub biegłej znajomości języków obcych. Edukację w tym zakresie trzeba, tak naprawdę, zacząć znacznie wcześniej niż samą pracę, aby w wysokim stopniu opanować język obcy. Praca w tłumaczeniach jest czasochłonna i wymagająca, ale daje możliwość pracy w domu, spokojnie i bez konieczności codziennych dojazdów do biura.

 

 

Punktem wyjścia do podjęcia pracy tłumacza jest umiejętność posługiwania się jednym lub kilkoma językami obcymi w wysokim stopniu.

 

Praca w zakresie tłumaczenia tekstów to dobry sposób na dorobienie lub zarabianie dla osób, które ukończyły studia lingwistyczne, np. filologię. Wiedza one najlepiej ile czasu i wysiłku zajmuje nauka języka obcego, ale warto w to inwestować, ponieważ praca tłumacza może okazać się dochodowym zajęciem na wiele lat.

 

→ Tłumaczenia online praca. Praca przy tłumaczeniach. Podstawowe informacje

 

Praca tłumacza, związana z tłumaczeniami tekstu online wymaga nieustannego rozwoju, inwestowania w źródła i literaturę oraz poszerzania na bieżąco swojej wiedzy. Tłumacz języków obcych nie może ograniczać się tylko do posianej wiedzy, ale ciągle rozwijać się i dokształcać.

Tłumacz, który zawodowo i na co dzień zajmuje się tłumaczeniami różnych tekstów z języka polskiego na obce i na odwrót, może pracować w biurze, lub jako freelancer, przyjmując zlecenia od osób prywatnych i instytucji. To drugie wiąże się z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej.

Tłumacz tekstów online często pracuje zdalnie, we własnym biurze lub w domu. Do wykonywania tego typu pracy potrzebny jest komputer, dostęp do Internetu i zaplecze w postaci literatury, którą tłumacz może sobie pomagać w trakcie wykonywania pracy.

 

 

→ Tłumaczenie przez Internet. Ile zarabia tłumacz? Od czego jest uzależnione wynagrodzenie tłumacza?

 

Średnie zarobki tłumacza są zróżnicowane, co zależy od faktu czy pracuje on w swojej własnej firmie, czy jest zatrudniony u kogoś, pracuje na etat czy zdalnie. Tłumacz online pracujący, jako freelancer może liczyć na dobry zarobek, o ile zna dobrze np. mało znany język, lub na odwrót – język powszechnie używany, którego znajomość ma znaczenie w wielu branżach i dziedzinach życia.

 

Zarobki w tej branży mogę się znacząco różnić, a często stanowią indywidualną kwestię każdego tłumacza. Podstawowe znaczenie mają umiejętności, ponieważ najlepsi tłumacze mogę liczyć na wiele atrakcyjnych zleceń. Nie mniej istotne jest też dotarcie do odpowiedniej liczby klientów. Tłumacze online poszukują zleceń m.in. w serwisach internetowych, umieszczają swoje ogłoszenia na różnych platformach i reklamują się np. na Facebooku i w innych mediach społecznościowych.

 

 

W 2016 roku jeden z dużych serwisów internetowych przeprowadził badania w formie ankiety wśród swoich użytkowników, aby określić ile średnio zarabiają tłumacze online. Pod uwagę zostały wzięte takie cechy indywidualne respondentów jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i zarobki. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie, że średnia miesięczna pensja tłumacza wynosi 3042 zł netto, a na dorabianiu na tłumaczeniach ankietowani zarabiają średnio 583 zł netto. W badaniach wzięło udział 176 osób, z czego ok. 40% to absolwenci wyższych studiów, najczęściej lingwistycznych, dla których tłumaczenia stanowią dodatkowe źródło dochodu. Pozostali respondenci to osoby, które traktują pracę tłumacza, jako główne źródło dochodu.

W oparciu o powyższe informacje należy jednoznacznie stwierdzić, że bez wątpienia wpływ na zarobki tłumaczów ma doświadczenie zawodowe. Wskazuje się, że najwięcej w tej branży zarabiają właściciele biur tłumaczeń, którzy zarabiają ok. 4 tys. zł miesięcznie. Jest to przy tym kwota średnich zarobków w naszym kraju, a najlepsi potrafią zarobić nawet 6 – 9 tys. zł miesięcznie. Za najmniej zarabiających tłumaczy uważa się pracowników biur tłumaczeń, których miesięczna pensja wynosi ok. 1,5 tys. zł miesięcznie. To pozwala na stwierdzenie, że zdecydowanie opłacalnym jest założenie własnego biura tłumaczeń i przebicie się wśród silnej konkurencji na rynku.

 

 

→ Zlecenia dla tłumaczów online. Kto może liczyć na najbardziej atrakcyjne oferty? Praca dla tłumaczy angielskiego

 

Obecnie za najpopularniejsze oferty pracy w zawodzie tłumacza online uważa się zlecenia dla tłumacza angielskiego, pracę dla tłumacza niemieckiego i hiszpańskiego oraz zlecenia dla osób, które znają biegle języki wschodnie. Dużą popularnością cieszą się również osoby znające mało popularne języki w naszym kraju, np. chiński lub węgierski. Wynika to z faktu, że rynek pracy w Polsce otwiera się na nowe kraje europejskie, w tym kraje Wschodu i zapotrzebowanie na tłumaczów, którzy znają takie języki jak np. rosyjski czy ukraiński ciągle rośnie.

 

 

→ Tłumaczenie praca. Czy warto zarabiać na tłumaczeniu tekstu online? Ile jest warta praca tłumacza?

 

Praca dla tłumacza angielskiego, podobnie jak praca dla tłumacza niemieckiego czy innych języków europejskich wiąże się też z koniecznością tłumaczenia filmów.
Praca w zakresie tłumaczenia filmów pozwala na osiąganie większych stawek niż w przypadku tłumaczenia np. tekstów. Skierowana jest, jednak zazwyczaj do dużych firm, choć pojawiają się też pojedyncze zlecenia dla freelancerów. Konieczne jest jednak doświadczenie w branży i bardzo dobra znajomość języka obcego. Wskazuje się, że w tej branży są wysokie stawki i można naprawdę dobrze zarobić, o ile tłumacz spełnia wymagania, jakie stawia przed nim zleceniodawca, a te są zazwyczaj wysokie, zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z dobrą produkcją.