Model relase – najważniejsze informacje. Czym jest? Kto i kiedy powinien o nim pamiętać?

→ Czym jest model relase?

 

 

Model relase to pisemna umowa, zawierana między osobą, która widnieje na fotografii, udostępniając swój wizerunek, a fotografem, który wykonuje zdjęcie. W umowie osoba, przedstawiona na zdjęciu wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii do celów komercyjnych.

Model relase ma zastosowanie w przypadku każdego zdjęcia, które przedstawia osoby, które można zidentyfikować. W sytuacji, kiedy takie zdjęcie zostaje wykorzystane do celów komercyjnych, np. sprzedawane i wykorzystywane w projektach graficznych, wówczas model relase jest nieodłącznym załącznikiem. Jeśli na fotografii znajduje się wiele osób, wówczas konieczne jest podpisanie umowy z każdą z nich. Model relase jest wymagany także w sytuacji, kiedy autor fotografuje siebie samego.

 

 

Model relase wymaga uzupełnienia o kolejną umowę, zawierającą dane prawnego opiekuna w sytuacji, kiedy na zdjęciu widnieje osoba niepełnoletnia (poniżej 18 lat).

 

 

→ Skąd wziąć wzór modelu relase?

 

Każdy bank zdjęć dysponuje własnym modelem relase i posiada wzory formularzy. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i zeskanować lub sfotografować, a następnie przesłać do banku zdjęć i przypiąć do zdjęcia, którego dotyczy. Jest to wymogiem, aby zdjęcie mogło zostać sprzedane i przeznaczone do celów komercyjnych.

 

 

 

 

→ Na co zwrócić uwagę w modelu relase?

Model relase to zabezpieczenie dla fotografa i pewność, że może wykorzystać zdjęcie w celach komercyjnych. Sam udział modela w sesji zdjęciowej nie daje gwarancji zgody na publikację wizerunku. Musi ona być wyrażona wprost, jasno, klarownie i w formie pisemnej – poprzez model relase.

 

 

Często w umowie model relase pojawia się zapis, który wskazuje, że zgoda modela na wykorzystanie wizerunku nie może być cofnięta. Nie jest to prawdą, a, co więcej, pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa.